666slotclubสี่วิธีที่เทควันโดสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก

666slotclubสี่วิธีที่เทควันโดสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก

Jadir Taekwondo Association666slotclub แบ่งปันวิธีที่เทควันโดสามารถสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน ทั้งภายในและภายนอกกีฬาเทควันโดช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จในการเรียนการเข้าชั้นเรียน ทำการบ้าน เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญเป็นเพียงประโยชน์บางประการที่เทควันโดมอบให้เด็กในด้านวิชาการ 

โรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเด็กๆ 

และมีความสำคัญต่อพัฒนาการและอนาคตของเด็กๆ เทควันโดช่วยให้เด็กๆ เติบโตในเชิงวิชาการและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจและวิชาการ เทควันโดช่วยให้เด็กมีร่างกายที่กระฉับกระเฉง ซึ่งช่วยให้สมองแข็งแรงโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทใหม่ และปรับปรุงสมาธิและความจำ

นักศึกษาจาก Jadir Taekwondo Association (AJTKD) องค์กรการกุศลที่สนับสนุนเยาวชนจากพื้นที่ด้อยโอกาสในบราซิล เรียนรู้และจดจำการเคลื่อนไหว เทคนิค ทักษะ และปรัชญาต่างๆ เพื่อฝึกฝน ทักษะและประสบการณ์เหล่านี้สามารถพัฒนาความจำเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำเนื้อหาในโรงเรียนได้

อย่างไรก็ตาม การประสบความสำเร็จในโรงเรียนไม่ได้หมายความถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการเท่านั้น เทควันโดเป็นกีฬาที่ช่วยให้เยาวชนเสริมสร้างและเสริมสร้างทางเลือกในการใช้ชีวิตในเชิงบวก นำเสนอเส้นทางใหม่ในการเรียนรู้ทักษะที่พวกเขาดำเนินไปในโรงเรียน ชีวิตและการทำงาน เด็กๆ จะพัฒนาทักษะทางสังคมและความเป็นผู้นำผ่านเทควันโด

AJTKD ช่วยให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมกลุ่มและสร้างความผูกพันระหว่างกัน นักเรียนของ AJTKD เรียนรู้วิธีกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมายด้วยการทำงานเป็นทีม ในทำนองเดียวกัน ทักษะชีวิตที่สำคัญเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนที่เด็กๆ เข้าสังคมกับผู้อื่นและทำงานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ เทควันโดยังสามารถช่วยในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เด็ก ๆ ยุติข้อพิพาทด้วยความเคารพและสันติภาพมากกว่าความรุนแรงและการรุกราน 

เทควันโดช่วยป้องกันยาเสพติดในเยาวชน

เพื่อนฝูงอาจสนับสนุนเพื่อนของพวกเขาในขณะที่พวกเขามีส่วนร่วมในการใช้ยาเสพติด และการปฏิเสธยาเสพติดไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ในบางช่วงของชีวิต เด็ก ๆ จะได้สัมผัสกับยาและสิ่งล่อใจของพวกเขา – นี่เป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนในสถานการณ์ที่เปราะบางทางสังคม ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการใช้ยามากกว่า

รากฐานของเทควันโดมีพื้นฐานมาจากสององค์ประกอบ – วินัยและความเคารพ เสาหลักทั้งสองนี้เป็นรากฐานที่นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาระดับเทควันโดในระดับใหม่และได้สีเข็มขัดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอุทิศตนและการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงการเคลื่อนไหวของศิลปะการป้องกันตัว โดยผ่านกิจกรรมเหล่านี้ เด็ก ๆ จะพัฒนาวินัยในตนเองและความอดกลั้น คุณลักษณะและค่านิยมที่พวกเขาปลูกฝังในชีวิตของตนเอง ด้วยเหตุนี้ เยาวชนจึงเรียนรู้วิธีต้านทานแรงกระตุ้นให้ยอมกดดันจากคนรอบข้าง และมีส่วนร่วมในการใช้สารเสพติดและความรุนแรง 

เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ AJTKD ใช้เทควันโดเพื่อสนับสนุนเด็กและคนหนุ่มสาวที่เสี่ยงทางสังคมต่อยาเสพติด ผ่านงานป้องกันยาเสพติดเบื้องต้นของ AJTKD ในโครงการต่อสู้กับยาเสพติดที่เริ่มในปี 2545 รวมถึงกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดสากล สมาคมได้ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด

เทควันโดสนับสนุนสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก

รักษาระยะห่างจากผู้อื่น ปิดหน้าด้วยหน้ากาก และไม่สามารถทำสิ่งปกติในชีวิตประจำวันของเราที่เราคุ้นเคยจนกลายเป็นความจริงใหม่ของเรา การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพจิตและสวัสดิภาพของคนหนุ่มสาวทั่วโลก 

ด้วยเทควันโด AJTKD 

ได้ช่วยให้เยาวชนพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ให้โอกาสและความสามารถในการปรับปรุงชีวิตของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ เทควันโดช่วยให้เด็กๆ มีความกระตือรือร้นทางร่างกายมากขึ้น และช่วยให้ร่างกายในด้านต่างๆ เช่น ปรับปรุงความยืดหยุ่น คาร์ดิโอ และปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต นอกจากนี้ การออกกำลังกายยังหลั่งสารโดปามีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ด้านบวก ซึ่งสามารถช่วยสุขภาพจิตของเด็กได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างการระบาดของ COVID-19 เทควันโดสามารถเป็นทางออกสำหรับความเครียดสำหรับเด็ก ๆ บรรเทาความกดดันที่พวกเขาอาจรู้สึก  

เทควันโดช่วยเพิ่มสมาธิ สมาธิ และสามารถเพิ่มความมั่นใจในตนเองและความนับถือตนเองในเด็ก เทควันโดสามารถช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านของชีวิตผ่านการทำสมาธิ การฝึกการหายใจ ระเบียบวินัย และการทบทวนตนเอง เทควันโดเพิ่มพลังให้สาวๆ

ในกีฬาเช่นเดียวกับในชีวิต มีการแบ่งแยกทางเพศระหว่างชายและหญิง ซึ่งผู้หญิงมักถูกมองว่า

อ่อนแอกว่าและมีความสามารถน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เด็กผู้หญิงในโครงการป้องกันตัวและศิลปะการต่อสู้ เช่น เทควันโด ยังคงหักล้างและหักล้างการรับรู้ที่เป็นอันตรายเหล่านี้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางเพศ เทควันโดทำลายอุปสรรค ส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงเป็นผู้นำชีวิตของตนเองและเผยแพร่ผลกระทบต่อชุมชน666slotclub